مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبورگ (EPDS)

زمان مورد نیاز: کمتر از ۵ دقیقه
هدف اصلی: غربالگری افسردگی پس از زایمان در زنانی که به تازگی زایمان کرده اند.

در این آزمون 30 گویه‌ای، آیتم‌ها در قالب بله-خیر (1-0) با محدوده امتیاز کلی 0-30 برای نسخه اصلی امتیازدهی می‌شوند.

راهنمای آزمون
از آنجایی که اخیراً بچه دار شده اید، مایلیم بدانیم چه احساسی دارید. لطفاً گزینه‌ای که به احساس شما در 7 روز گذشته (نه فقط به احساس امروزتان) نزدیکتر است را انتخاب کنید. دقت کنید که:
1. تمام سئوالات باید تکمیل شود.
2. در مورد پاسخ های خود با دیگران گفتگو نکنید.
3. خودتان سوالات را بخوانید و به آنها پاسخ بدهید؛ مگر اینکه سواد خواندن محدودی داشته باشید یا در خواندن مشکل داشته باشید.

question