علاقه مندی ها و حوزه های پژوهش

علاقه مندی ها و حوزه های پژوهش

به طور کلی علاقه مندی های پژوهشی و کاری من شامل موارد زیر است:

۱) روان شناسی وجودی ( اگزیستانسیال) : غالب تحقیقات و فعالیت های علمی ای که انجام داده ام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با روان شناسی اگیزستانسیال، معنا درمانی، روان شناسی پدیدارشناسی و روان شناسی مرگ در رابطه است. برای اطلاع بیشتر در مورد فعالیت هایم در این حوزه می توانید به بخش مقالات روان شناسی وجودی همین سایت و یا اولویت های پژوهشی ام در سال جاری مراجعه بفرمایید.

۲) روان شناسی صنعتی: از سال ۱۳۸۹ به طور منظم در حال فعالیت در حوزه روان شناسی صنعتی هستم. بخشی از فعالیت ها و علایق من در این زمینه شامل: برگزاری آزمون های روان شناختی به منظور انتخاب فرد اصلح در فرآیند استخدام ( شامل آزمون های هوش، سلامت روان و شخصیت)؛ طراحی، اجرا و تحلیل پرسشنامه های سنجش رضایت کارکنان، فشار کاری، رابطه خانواده – شغل، فرهنگ سازمانی و …؛ تهیه و بازنگری تاپ چارت ها و میکرو چارت های سازمانی؛ طراحی، طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و تهیه شرح مشاغل و طراحی نظام پرداخت حقوق و دستمزد؛ مصاحبه های استخدامی و خروجی؛ طراحی نظام ارتباط کارفرمایان – کارکنان بر مبانی روان شناسی انسان گرا؛ و در نهایت بررسی نقش شخصیت در محیط کار می شود. همچنین طراحی نظام رفاهی کارکنان بر اساس تئوری مازلو و طراحی نظام ارزیابی عملکرد ۵ محوری از دیگر فعالیت هایم بوده است.

۳) روان شناسی فروش و تبلیغات: در حوزه تبلیغات طراحی برند جدید و ابعاد روان شناختی آن، ایجاد برندهای فرعی با خصوصیات روان شناسی متفاوت با برند مادر، طراحی کمپین های تبلیغاتی ویژه مخاطبان خاص (زنان، کودکان، طبقات اجتماعی خاص و …)، استفاده از روان شناسی وجودی و انسان گرا در تبلیغات و … اشاره کرد.

۴) روان درمانی: در این حوزه علایق من بیشتر شامل تاثیر روان درمانی های وجودی بر انواع اختلالات و مشکلات روانی؛ کاربردهای معنا درمانی در درمان اختلالات؛ سوگ؛ و روان درمانی بیماران صعب العلاج و سالمندان می شود.

اولویت های پژوهشی سال ۱۳۹۵

شاخه های اصلی مطالعاتی من در این سال شامل موارد ذیل می شود:
۱) روان شناسی وجودی ( با تاکید بر روان شانسی فقدان و افسردگی)
۲) روان شناسی فرهنگی (با تاکید بر روان شناسی زنان و تجربیات متفاوت ناشی از جنسیت)
۳) پیدایش آگاهی و معناجویی ( در دو دوره هزاره اول و دوم پیش از میلاد و قرن بیستم – عصر حاضر)
۴) روان شناسی صنعتی ( با تاکید بر سبک رهبری سازمان ها، تاسیس مراکز سنجش، مدیریت استعدادها و تاسیس مراکز ارزیابی در صنعت)
برای اطلاع از موضوعات اختصاصی مدنظر در سال جاری از طریق بخش ازتباط با من مکاتبه فرمایید.

سپانو دیتا